engelsiz::konuşankitaplık.org
Tweetle
ALTINLARI ÇALINAN CİMRİYORUM YAP
Cimri adamın biri, tüm mal varlığından emin olmak için her şeyini satar ve altına çevirip bir yere gömer. Ama gönlünü de altınlarla birlikte gömdüğünden her gün gelip toprağı kazarak altınlarıyla hasret giderir.
Bu hareketi işçilerinden birinin dikkatini çeker ve o kişi bir gün gizlice giderek efendisinin altınlarını çalar.
Cimri ertesi gün altınlarının yerinde yeller estiğini görünce dövünür, ağlayarak saçını başını yolar. Onu böyle perişan gören komşusu nedenini öğrenince şöyle der:
"Ne ağlıyorsun, be adam? Bir taş alıp aynı çukura koy ve o taşın altınların olduğunu düşün. Çünkü kullanmayı hiç düşünmediğine göre taş da aynı işi görecektir.
Paranın değeri sahip olmakta değil, onu kullanmaktadır...

yönetim