engelsiz::konuşankitaplık.org
Tweetle
DOĞDULAR ÇEKTİLER ÖLDÜLERYORUM YAP
Okumaya, öğrenmeye meraklı bir kral, ülkesindeki tüm bilginleri toplayarak onlardan, dünya ve insanlığın tarihini yazmalarını istedi. Bilginler hemen yola koyuldular. Aradan 10 yıl geçtikten sonra kralın huzuruna 6 katır yüklü kitapla çıktılar. Hükümdar: "Altı katır yükü kitabı okuyacak zamanım kalmadı. Şunu biraz kısaltın," dedi. Bilginler gittiler ve 5 yıl sonra 2 katır yüküne indirerek geldiler. Fakat kral bu arada 60 yaşını geçmiş gözleri biraz zayıflamıştı. Bilginlere: "Ben bunu da okuyamam, gidin biraz daha kısaltın," dedi. Bilginler 2 yıl sonra bu defa bir katır yükü kitapla geldiler. Fakat padişah: "Zamanım çok azaldı. Onu da okuyamam, ama insanlığın tarihini de çok merak ediyorum. Lütfen gidin ve biraz daha kısaltın,"dedi. Bilginler gittiler ve bir süre sonra bir eşeğe yükledikleri bir tek cilt kitapla geri döndüler. Fakat iyice yaşlanan kral bunu da gözüne ketiremedi ve onlara:
"Çok uğraştınız, çok yoruldunuz. Ama benim bir cilt kitabı okuyacak tahammülüm kalmadı. Fakat insanlığın tarihini de öğrenmeden ölmek istemiyorum. Biriniz bana bu kadar çalışmadan sonra ağızdan özetleyiverseniz hiç olmazsa." Bilginlerin en bilgini hükümdarın kulağına eğildi ve: "Doğdular, Çektiler ve Öldüler" diyerek, insan¬lığın bütün tarihini özetleyiverdi.
yönetim