engelsiz::konuşankitaplık.org
Tweetle
ELLİ YILDA YAZMIŞYORUM YAP
Meşhur hattatlardan Şevki Efendi'ye, resmi bir binanın kapısına bir kitabe yazdırmışlardı.
Ünlü Hattat'a bu yazıdan dolayı 10 altın verdiler. Şevki Efendi, bu parayı almadı.
Saray Ağası, Şevki Efendiye:
- Bu yazıyı 10 dakikada yazıverdin, on altın yeter, deyince ünlü Hattat gülerek:
- Hayır, ağa Hz.'leri, ben bu yazıyı on dakikada değil, tam 50 senede yazdım. Elli altın isterim, dedi.
Saray Ağası bu isteği Padişaha söyleyince, Padişah:
- Üstad dileğinde haklıdır. O elli senede yetişmiştir. 50 altın veriniz, emir buyurdu.
yönetim