engelsiz::konuşankitaplık.org
Tweetle
İYAZ' IN MARİFETLERİYORUM YAP
Sultan Mahmut Gazi Nevi'nin vezirleri, sultanın her vakit yanında bulunan kölesi lyaz'ın, sultan ile bu derece yakın olmasını çekemiyorlardı. Bir gün cesaret bulup sultan'a sordular:
"Ey sultanım! Bu İyaz, sıradan bir köle iken, neden ona bu kadar değer vermektesiniz? Bizim göremediğimiz bir özelliği var ise, bilmek isteriz.
Görünüşüne bakıyoruz, bir güzelliği yok! Neresini seviyorsunuz onun hiç anlamıyoruz. Üstelik ona verdiğiniz ücret, otuz memurunkine bedel!"
Sultan Mahmut'un bu söylenenlere canı çok sıkıldı.
"A efendiler!" dedi. "Ben İyaz'ın boyunu poşunu değil, iyi ahlâkını seviyorum.
Bir gün, dar bir geçitte bir deve, yükü ile birlikte yıkılmıştı. Üzerindeki inci dolu sandık da kırılmıştı.
Bu hali görünce:
'Yağmadır, alan alabildiği kadar alsın!' emrettim. Ben de, atımı sürüp, yoluma devam ettim.
Benim, 'Yağmadır!' demem üzerine, etrafımda kim varsa atlarını mahmuzlayıp, sandığın başına koştular. Yanımda ise bir tek İyaz kaldı.
yönetim