engelsiz::konuşankitaplık.org
Tweetle
NEZAKETYORUM YAP
Japon imparatoru, ilk Avrupa seyahatinde İngiltere Kralı’nın misafiridir. Şerefine büyük bir ziyafet veriliyor. Meyveden sonra ellerin yıkanması için kristal kaplarda içinde bir parça limon bulunan su getiriyorlar. Japon imparatoru farkında olmadan kabı dikiyor ve suyu bir yudumda içiyor. Bütün misafirler şaşırıyorlar, ne yapacaklarını bilemiyorlar. Tam o sırada İngiliz Kralı da kristal su çanağını eline alıyor ve içiyor.Tabii sofradakilerin hepsi de onu taklit ediyorlar.
Nezaket doğallıktan ve mütevazılıktan gelir. Nezaket, doğal ve mütevazı insanların sahip olduğu bir erdemdir. Nezaket dolu insanlar, çoğu zaman hiç olabilmeyi başarabilmiş insanlardır. Olaylara ve insanlara önyargısız yaklaşmayı tercih ederler. Ufacık şeylerden mutlu olurlar, hayata ve insanlara karşı sevgi ve saygı doludurlar. Sahip oldukları ile övünmezler, aksine büyük bir asalet ile sahip olduklarını unutarak yaşarlar.
Montaigne der ki, İnsan her yerde aynı insandır; bir insanın yaradılışında asalet yoksa, kainatın tacını giyse yine de çıplak kalır.
yönetim